AsigurariBucuresti.ro - Orice tip de asigurari si pensii pentru bucuresteni. Full Casco, RCA, Asigurari Viata, Asigurari Sanatate, Asigurari Casa, Pensii Private, etc.

AsigurariBucuresti.ro
 
Locuiti in Bucuresti? Doriti o asigurare?
Noi va furnizam cel mai bun sfat. Garantat!
Ana-Maria Andreescu
Managing Partner
FULL CASCO RCA ASIGURARI VIATA ASIGURARI CASA PENSII PRIVATE ALTE ASIGURARI

Spuneti-ne ce asigurare doriti!


 

LEGISLATIE ASIGURARI

Daca doriti o asigurare, AsigurariBucuresti.ro va ajuta sa o gasiti pe cea mai buna.

2005

* Legea nr. 34/2006 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.201/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

* ORDIN nr. 113233 din 22 februarie 2006 privind retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale "Quantum Risk Control" - S.R.L.

* ORDIN nr. 113232 din 22 februarie 2006 privind retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale "G.F.A. International Insurance Broker" - S.R.L.

* ORDIN nr. 113247 din 27 februarie 2006 privind retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale "BEST Consulting Insurance" - S.A.

* ORDIN nr. 113244 din 23 februarie 2006 privind retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale "NATIONAL Brokers Company - N.B.C." - S.R.L.

* ORDIN nr. 113242 din 22 februarie 2006 privind retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale "Grand Broker de Asigurari" - S.R.L.

* ORDIN nr. 113104 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind unele masuri referitoare la asiguratorii care nu îsi actualizeaza limita minima a capitalului social varsat

* ORDIN nr. 113102 din 10 februarie 2006 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.108/2004 pentru punerea in aplicare a Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

* Legea nr. 698/2005 privind pensiile facultative

* ORDONANTA DE URGENTA nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere înmatriculate

* ORDONANTA DE URGENTA nr. 201 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

* ORDIN nr. 3129 din 21 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor

* ORDIN nr. 3128 din 19 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor

* LEGE nr. 313 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

* LEGE nr. 283 din 5 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România

* ORDIN nr. 3122 din 21 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor privind drepturile, obligatiile si competentele administratorului special

* ORDIN nr. 3120 din 30 august 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind limitarea subscrierii de riscuri de credite

* ORDIN nr. 3116 din 29 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

* ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania

* ORDIN nr. 3115 din 20 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor privind Fondul de garantare

* ORDIN nr. 3114 din 17 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calculul solvabilitatii ajustate a societatilor de asigurare

* ORDIN nr. 3113 din 17 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare

* ORDIN nr. 3112 din 17 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta

* ORDIN nr. 3111 din 17 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta

* ORDIN nr. 3109 din 17 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurarile generale, activele admise sa le acopere, precum si dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute

* ORDIN nr. 3108 din 14 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de protectie a victimelor strazii

* ORDIN nr. 3102 din 20 ianuarie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contributia asiguratorilor la Fondul de garantare pe anul 2005

* ORDIN nr. 3101 din 12 ianuarie 2005 pentru modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare


2004

* ORDIN nr. 3111 din 16 decembrie 2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii în asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor

* ORDIN nr. 3110 din 16 decembrie 2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

* ORDIN nr. 3109 din 16 decembrie 2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social varsat al asiguratorilor

* Normele RCA 2005

* LEGEA 503 din 17 noiembrie 2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare

* LEGEA 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

* LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

* Ordinul Nr. 3107 din 7 iulie 2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2004 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare*reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare

* LEGEA Nr. 249 din 9 iunie 2004 privind pensiile ocupationale

* LEGEA Nr. 240 din 7 iunie 2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

* LEGEA Nr. 212 din 27 mai 2004 privind asigurarilor private de sanatate

* LEGEA Nr. 172 din 14 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România

* Ordinul Nr. 3106 din 27 februarie 2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind limitarea subscrierii riscurilor de credite de consum si ipotecare

* Ordinul Nr. 3105 din 26 februarie 2004 pentru punerea în aplicare a Normei minimale privind activitatea de control intern

* Ordinul Nr. 3104 din 25 februarie 2004 pentru punerea în aplicare a Normelor prudentiale privind managementul asiguratorului

* Ordinul Nr. 3102 din 5 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale ale societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare, aferente exercitiului financiar 2003 Refinancing news

Finance advices | Buy Generic | Volksbank

* Ordinul Nr. 3101 din 13 ianuarie 2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protejare a asiguratilor pe anul 2004


--------------------------------------------------------------------------------

2003

* Ordinul Nr. 3113 din 3 decembrie 2003 pentru punerea in aplicare a Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor care vor practica aceasta asigurare in anul 2004

* Ordinul Nr. 3112 din 21 noiembrie 2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind participarea personalului de specialitate al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la actiuni initiate de alte persoane juridice

* Ordinul Nr. 3111 din 28 octombrie 2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice

* Ordinul Nr. 3110 din 28 octombrie 2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate

* Ordinul Nr. 3109 din 28 octombrie 2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale

* Ordinul Nr. 3108 din 18 august 2003 pentru modificarea si completarea Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2001

* Ordinul Nr. 3107 din 4 iunie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003

* Ordinul Nr. 3106 din 17 Aprilie 2003 pentru modificarea si completarea Normelor privind limita minima a capitalului social varsat, respectiv a fondului de rezerva libera varsat al asiguratorilor pusa în aplicare prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2002

* LEGEA nr. 76 din 12 martie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

* Ordinul Nr. 3105 din 26 Februarie 2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la încheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la societatile comerciale de asigurare , de asigurare-reasigurare si reasigurare precum si la societatile de intermediere în asigurari care, potrivit legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa întocmeasca situatii financiare anuale

* Ordinul Nr. 3104 din 26 Februarie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare anuale ale societatilor comerciale de asigurare, asigurare-reasigurare si reasigurare precum si ale brokerilor de asigurare pe anul 2002

* Ordinul Nr. 3103 din 18 Februarie 2003 pentru punerea în aplicare a Normei privind contributiile pe care trebuie sa le îndeplineasca persoanele autorizate în evaluarea activelor reprezentate de terenuri si constructii detinute de asiguratori

* Ordinul Nr. 3102 din 7 Februarie 2003 pentru modificarea si completarea Normelor privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului asigurarilor de viata, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru întocmirea acestor rapoarte, puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.13/2001

* Ordinul Nr. 3101 din 10 ianuarie 2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind registrul asiguratorilor si brokerilor de asigurare


--------------------------------------------------------------------------------

2002

* Ordinul Nr. 11 din 16 decembrie 2002 privind modificarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2002 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor care vor practica aceasta asigurare în anul 2003

* Ordinul Nr. 10 din 9 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor pe anul 2003

* Ordinul Nr. 9 din 2 decembrie 2002 privind aplicarea legii în domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule si autorizarea asiguratorilor care vor practica aceasta asigurare în anul 2003 Refinancing | Generic Buy |

* Ordinul Nr. 8 din 2 octombrie 2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind masurile prudentiale pentru practicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde)

* Ordinul Nr. 445 din 1 octombrie 2002 pentru aprobarea listei societatilor de asigurare si asigurare-reasigurare care practica asigurari pentru culturile agricole, animale, pasari, familii de albine si pesti, agreate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

* Ordinul Nr. 444 din 1 octombrie 2002 pentru stabilirea culturilor agricole si speciilor de animale, pasari, familii de albine si pesti pentru care se subventioneaza primele de asigurare pentru factorii de risc asigurati

* Ordinul Nr. 419 din 17 septembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despagubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura

* Ordinul Nr. 6 din 23 Iulie 2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minima a capitalului social varsat, respectiv a fondului de rezerva libera varsat al asiguratorilor

* Ordinul Nr. 5 din 17 Iunie 2002 privind aprobarea Listei oficiale cuprinzând persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societatilor de asigurare, agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor conform prevederilor normelor aprobate prin Ordinul nr. 2/2002

* Ordinul Nr. 4 din 10 Aprilie 2002 privind punerea în aplicare a Normelor prudentiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale

* Ordinul Nr. 3 din 5 Aprilie 2002 privind punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului de protejare a asiguratilor

* Ordinul Nr. 2 din 25 martie 2002 privind punerea în aplicare a Normelor privind stabilirea criteriilor de selectie pentru agrearea persoanelor juridice autorizate în evaluarea activelor societatilor de asigurare

* Ordinul Nr. 1 din 23 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Normelor Nr. 6 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate


--------------------------------------------------------------------------------

2001

* Ordinul Comun Nr. 2328-2390 din 28 Decembrie 2001 emis de Ministerul Finantelor si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor privind Reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor, armonizate cu Directivele Europene si standardele internationale de contabilitate

* Ordinul Nr. 16 din 27 decembrie 2001 pentru modificarea si completarea Normelor Nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor

* Ordinul Nr. 15 din 27 decembrie 2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind regimul confidentialitatii informatiilor

* Ordinul Nr. 14 din 27 decembrie 2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu

* Ordinul Nr. 13 din 27 decembrie 2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurarile de viata, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru intocmirea acestor rapoarte

* Ordinul Nr. 12 din 27 decembrie 2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asiguratorului si administratorul special

* Ordinul Nr. 11 din 27 decembrie 2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari de viata si metodologia de calcul al acesteia

* Ordinul Nr. 10 din 27 decembrie 2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind limita minima a marjei de solvabilitate a asiguratorilor care practica asigurari generale si metodologia de calcul al acesteia

* Ordinul Nr. 9 din 27 decembrie 2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematic

* Ordinul Nr. 8 din 22 noiembrie 2001 pentru punerea in aplicare a Normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

* Ordinul Nr. 7 din 25 octombrie 2001 pentru modificarea si completarea Normelor Nr. 5/2001 privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale

* Ordinul Nr. 6 din 10 octombrie 2001 privind categoriile de active admise sa reprezinte rezervele tehnice ale asiguratorului care practica asigurari generale, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate

* Ordinul Nr. 5 din 25 octombrie 2001 republicare privind metodologia de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale

* Ordinul Nr. 4 din 28 august 2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare

* Ordinul Nr. 3 din 14 august 2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare

* Ordinul Nr. 2 din 14 august 2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asiguratorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asiguratorilor

* Ordinul Nr. 1 din 3 iulie 2001 privind cuantumul si termenul de plata a taxei de functionare datorate de asiguratori si de brokerii de asigurare

Excellent insurance sources:

Insurance Low UK - lowest insurance prices in UK.
Insurance Low is the organization that tries to keep insurances prices low
Reviews Insurance biggest number of insurances reviews in the world.--------------------------------------------------------------------------------

2000

* LEGEA Nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor


--------------------------------------------------------------------------------

1995

* LEGEA Nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurarile si reasigurarile in România


 


Copyright 2003 AsigurariBucuresti.ro | Contact | BestAsigurari.ro
Full Casco    RCA    Asigurari viata    Asigurari casa    Pensii private    Alte asigurari
Refinancing | Generic Buy |

www.abcasigurari.ro | www.agiromania.ro | www.agras.biz | www.aiglife.ro | www.ardaf.ro | www.aig.com | www.allianztiriac.ro | www.asiban.ro | www.romas.ro | www.asirom.ro | www.asitrans.ro | www.astrasig.ro | www.aviva.ro | www.bcrasig.ro | www.bta.ro | www.carpaticaasig.ro | www.certasig.ro | www.cityins.ro | www.deltaasigurari.ro | www.euroasig.ro | www.garanta.ro | www.generali.ro | www.ingasigurari.ro | www.interamerican.ro | www.irasig.ro | www.lukoilasito.ro | www.medas.ro | www.omniasig.ro | www.petroas.ro | www.rai-ria.ro | www.unita.ro